info

Voor wie

Uw wilt grip op onduidelijke sitiaties en risico’s zoveel mogelijk verkleinen. 

Klok Financiële Diensten kan u hierbij op een efficiënte en effectieve manier begeleiden.

Allereerst dienen de risico’s die van invloed zijn op u en uw bedrijf in kaart worden gebracht. Hierbij kan gedacht worden aan financiële, materiële of juridische risico’s:

• Regelingen rond ziekte en arbeidsongeschiktheid zoals WGA, Ziektewet en WW. 

   Wat betekenen deze regelingen uw als werkgever?

• Wat is de (financiële) impact van een calamiteit zoals brand op de bedrijfsvoering?

• Welke aansprakelijkheidsrisico’s worden gelopen?

• Welke inkomensrisico’s loopt u als ondernemer?

Vervolgens dienen deze risico’s te worden geanalyseerd en beoordeeld. Aan de hand hiervan volgen beheersmaatregelen die de risico’s voor u en uw bedrijfsvoering verkleinen. Soms kunnen risico’s zelf worden gedragen, in andere gevallen dienen risico’s te worden overgedragen (bijvoorbeeld aan een verzekeraar) of worden beperkt door een eenvoudige aanpassing in de bedrijfsvoering.

Risicomanagement is een continue proces vanwege veranderingen binnen en buiten uw bedrijf. Een planmatige aanpak is daarom van belang. Zo kunt u tijdig bijsturen als dat nodig is. Klok Financiële Diensten geeft onafhankelijk, objectief advies op maat en is u graag van dienst.